Konferencija

Pieno ūkio iššūkiai ir galimybės šiandien

2024 m. kovo 19 d. 11 val. mokymo centre ,,Agroakademija‘‘, Stoties g. 9, Akademija, 58343 Kėdainių r.

Projektas ,,Pieno kokybės gerinimas, mažinant somatinių ląstelių skaičių, bei ūkio konkurencingumo didinimas, panaudojant imuninę sistemą stiprinančias medžiagas“ 
Nr. 14PA-KK-20-1-09730-PR001

Vienas iš būdų, siekiant sumažinti somatinių ląstelių skaičių, piene yra karvių sveika­tos būklės gerinimas, jų imuniteto stiprinimas.

Kviečiame dalyvauti konferencijoje, kurioje aptarsime antibiotikų mažinimo galimybes, melžiamų karvių sveikatingumo gerinimą, boliusų panaudojimą, pristatysime gautus parodomųjų bandymų rezultatus ir kokios investicijos bus remiamos iš ES fondų gyvulininkystės ūkiams 2024 m.

Pranešėjai

Daiva Gurauskienė
LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė

Vytas Gudaitis
LŽŪKT Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų biuro gyvulininkystės ekspertas

Vidas Tolevičius
LŽŪKT Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų biuro vyresnysis gyvulininkystės specialistas

Vaida Čepienė
LŽŪKT Finansinės apskaitos ir verslo ekonomikos skyriaus vyriausioji verslo ekonomikos specialistė

Ina Edita Kuzmienė
LŽŪKT Šilutės biuro gyvulininkystės konsultantė

Programa


10:30 - 11:00

Registracija, kava

11:00 - 11:10

Sveikinimo žodis
Rimtautas Petraitis, LŽŪKT direktoriaus pavaduotojas

11:10 - 11:20

Projekto pristatymas
Daiva Gurauskienė, LŽŪKT Technologinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė

11:20 - 11:40

Parodomųjų bandymų metodika, sąlygos. Ūkininkės I. Petrauskienės patirtis įgyvendinant projektą
Ina Kuzmienė, LŽŪKT Šilutės r. biuro gyvulininkystės konsultantė

11:40 - 12:30

Gautų bandymų rezultatų pristatymas
Vytas Gudaitis, LŽŪKT Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų biuro gyvulininkystės ekspertas

12:30 - 13:00

Boliusų panaudojimo galimybės pieno ūkiuose
Vidas Tolevičius, LŽŪKT Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų biuro vyresnysis gyvulininkystės specialistas

13:00 - 13:30

Kokios investicijos bus remiamos iš ES fondų gyvulininkystės ūkiams 2024 m.

Vaida Čepienė, LŽŪKT Finansinės apskaitos ir verslo ekonomikos skyriaus vyriausioji verslo ekonomikos specialistė

13:30 - 14:00

Klausimai, diskusija

Organizatoriai pasilieka galimybę keisti programą.

Registracija